Hierdie een het ek begin rondom die tyd wat my Ma oorlede is en my jongste op ‘n nuwe moeilike pad moes stap.  Seker die moeilikste tyd in my lewe.  Ek het hom toe begin, maar baie later eers klaargemaak.

In my donkerste uur